Ngành nghề

Hệ thống điện động lực

TỦ TRUNG THẾ 22KV:

TRẠM BIẾN ÁP:

http://www.huynhthienson.com/images/product/goc/1373881008xu-the-phat-trien-may-bien-ap--14331425201207143314_fj01.jpg

HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN:

 

TỦ PHÂN PHỐI HẠ THẾ (MSB)

TỦ CHUYỀN NGUỒN TỰ ĐỘNG (ATS):

 

  1. HỆ THỐNG THANG MÁNG CÁP ĐỘNG LỰC:

 

HỆ THỐNG BUSWAY / BUSDUCT