Projets complets

The name of construction : Dự án Boutique Hội An Resort
Address : Lý Thường Kiệt, Phường Cẩm An, Thành phố Hội An
Investor : Công ty Cổ Phần Hội An Focus
The name of construction : Khu du lịch sinh thái Tri Việt Hội An
Address : Hội An, Việt Nam
Investor : Công ty Cổ Phần Tri Việt – Hội An