Dự án

Nhà ga Hàng Không Quốc Tế - Cảng Hàng Không Quốc Tế Đà Nẵng


Sân ga hàng không quốc tế Đà Nẵng

- Địa điểm:                Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng
- Phạm vi công việc: Cung cấp vật tư phụ và Thi công hệ thống Điện trong nhà
- Quy mô:                  3 tầng – 48.000m2/sàn
- Năm dự án:             24/5/2016-15/11/2016

Sân bay Đà Nẵng
             Phối cảnh tổng thể Nhà ga hàng không Quốc tế tại Đà Nẵng

Sân bay quốc tế Đà Nẵng
                            Phối cảnh tổng thể sân bay Quốc Tế Đà Nẵng 

Phối cảnh nghiêng sân bay Đà Nẵng
                         Phối cảnh nghiêng của Sân bay Quốc tế Đà Nẵng