Dự án

Khu du lịch sinh thái Tri Việt Hội An

Công trình Tri Việt Hội An resort, biển An Bàng, TP Hội An
- Địa điểm: An Bàng, TP Hội An
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Tri Việt – Hội An 
- Quy mô: 91.000 m2 
- Phạm vi công việc: Thi công cơ điện các khu resort 
- Năm dự án: 2015-2016